Search
Generic filters

Olanders Recycling Tools Personvernerklæring

Olanders Recycling tools AB lagrer dine data for å kunne fortsette å administrere vårt forretningsforhold, holde oss oppdatert, sende tilbud og nyheter. Vi beskytter personvernet ditt og samler ikke inn mer informasjon enn vi trenger. Vi selger aldri dataene videre til tredjeparter. Ved å kontakte oss, besøke nettstedet vårt, bestille eller bruke våre produkter eller tjenester, godtar du vår personvernerklæring og vår behandling av dine personopplysninger. Du samtykker også i at Olanders bruker elektroniske kommunikasjonskanaler når det er nødvendig for å kommunisere og sende informasjon til deg.

Olanders Recycling tools AB lagrer dataene dine for å kunne fortsette å administrere vårt forretningsforhold, holde oss oppdatert, sende tilbud og nyheter. Vi beskytter personvernet ditt og samler ikke inn mer informasjon enn vi trenger. Vi selger aldri dataene videre til tredjeparter.

Ved å kontakte oss, besøke nettstedet vårt, bestille eller bruke våre produkter eller tjenester, godtar du vår personvernerklæring og vår behandling av dine personopplysninger. Du samtykker også i at Olanders bruker elektroniske kommunikasjonskanaler når det er nødvendig for å kommunisere og sende informasjon til deg.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Denne personvernerklæringen dekker all data som vi samler inn, for eksempel fra nettsider, sosiale medier, kontakt på telefon eller e-post og på arrangementer/messer. Vi kan kombinere personopplysninger samlet inn på én måte (f.eks. et nettsted) med personopplysninger samlet inn på en annen måte.

Du kan direkte eller indirekte gi oss informasjon om deg selv og din bedrift på en rekke forskjellige måter, for eksempel når du bestiller våre produkter eller kontakter oss på vår nettside eller når du kontakter oss på e-post, brev eller telefon.

Denne informasjonen kan for eksempel være:

– Personopplysninger: navn, adresseinformasjon, leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer, din yrkesrolle, din arbeidsplass.
– Betalingsinformasjon: faktureringsadresse, referanseperson, annen faktureringsinformasjon. Personnr./organisasjonsnr.
– Informasjon om tjenester og forsyninger: detaljer om tjenestene og produktene du eller din bedrift kjøper.
– Finansiell informasjon: kredittverdighet
– Historisk informasjon: tidligere kjøp, utført arbeid og betalingshistorikk.

Hva gjør vi med informasjonen?

All data brukes til å tilby, utføre og forbedre våre tjenester til våre kunder. Noe informasjon er frivillig og vi samler den inn bare hvis du har valgt å gi den til oss.

Hvilke personopplysninger lagrer vi når du bestiller produkter?

Firma/Organisasjon, Organisasjonsnummer, Adresseinformasjon, Faktureringsinformasjon, Navn, Yrkesrolle, E-post, Telefonnummer.

Hvilke personopplysninger lagrer vi når du kontakter oss via nettskjema, e-post, brev eller telefon?

Navn, firma, yrkesrolle/tittel, epost, telefonnummer og melding.

Hvilke personopplysninger lagrer vi for å sende nyhetsbrev og annen informasjon?

Navn, firma, e-post.

Vil vi dele informasjonen din?

Vi vil aldri selge dine personopplysninger til tredjeparter
feste uten din tillatelse.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi oppbevarer data så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet som informasjonen ble samlet inn for, eller for å utføre våre forpliktelser og så lenge det kreves av lovbestemte oppbevaringsperioder, spesielt i forhold til regnskapskrav.

Dine rettigheter

Som registrert hos oss har du flere rettigheter som du bør være klar over. Det har du rett til
gratis, be om registerutdrag. Du har rett til å få rettet personopplysningene dine dersom de er uriktige, ufullstendige eller villedende og rett til å begrense behandlingen av personopplysninger inntil de endres.

Du har rett til å bli glemt, men sletting av personopplysninger kan ikke finne sted dersom det er nødvendig for å oppfylle avtalen eller dersom en annen svensk eller europeisk lov, domstol eller myndighetsavgjørelse sier noe annet, og dersom det er basert på legitim interesse. Skulle du mene at det ikke foreligger berettigede grunner eller at den berettigede interessen er feil, har du rett til å protestere mot behandlingen.

Du har også rett til å trekke tilbake samtykke, sende inn en klage på behandlingen til Datatilsynet og motsette deg direkte markedsføring.

Spørsmål

For personvernspørsmål kontakt oss på: info@olanders.nu

Search
Generic filters