Search
Generic filters

Mobil kjølevæskedrenering for batteripakke

Mobil kjølevæskedrenering for batteripakke.

Mobil Vakuumvogn for tapping av kjølevæske i batteripakken.

Leveres med sugeslanger, punkteringslanse og dreneringstrakt.

Høyspentbatteriet i en elbil oppbevares i en batteripakke, disse pakkene inneholder varierende mengder kjølevæske, noe som er viktig for at batteriet ikke skal overopphetes.

For mer dyptgående demontering av elbil og batteri kan du nå enkelt og effektivt tømme batteripakker for kjølevæske med SEDAs mobile dreneringsvogn.

Vi i Olanders Recycling Tools er stolte generalagenter for SEDA og deres revolusjonerende utstyr for bilgjenvinnere. Innen elbilsektoren er det fortsatt mengder væske som må deponeres på riktig måte. Mobil kjølevæskedrenering for batteripakker er et godt eksempel på hvordan vi gjør dette.

 

For spørsmål ring: 035 10 95 15
Search
Generic filters